Profilering: Natur, Miljö och Hälsa

Natur

Vår grundidé bygger på att barnen skall få hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns i naturen. De lär sig att balansera, krypa, hoppa, klättra på trädstammar och stenar. De får känna gemenskap vid sagostunden under granen och när matsäcken delas med andra. De övar sina sinnen genom att smaka, lukta, känna, titta och lyssna på det som finns runt omkring i vår natur.

Vi vill ge barnen en god naturkänsla som följer med dem som vuxna. "Det man tycker om vill man också värna om."

Miljö

Vårt mål är att förbättra barnens attityder, ge trygghet och kunskap om vår miljö samt att lära barnen att respektera, uppskatta och uppträda hänsynsfullt mot varandra och naturen.

Hälsa

Vi serverar i möjligaste mån närodlat och ekologiskt. Vi äter mycket färsk frukt och grönsaker. Sötade livsmedel serverar vi endast undantagsvis. 

Födelsedagarna uppmärksammar vi med att barnet får stå i centrum i stället för med glass och godsaker. På våren har vi "Det stora födelsedagskalaset" då vi tillsammans med föräldarna firar alla som fyllt under året samtidigt. Då är det knytis och vi tillåter oss att frossa i godsaker.  Under våren anordnar vi också "Lilla Vårruset" då alla barn springer eller går en snitslad bana.